A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1898.

19. sz.) Főgeoiogusok: G-esell Sándoe, m. kir. bányafőgeologus, ... sonlók úgy alkatra, mint ércztartalomra nézve; az arany-ezüst ritkábban.

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1898. - összefüggő

19. sz.) Főgeoiogusok: G-esell Sándoe, m. kir. bányafőgeologus, ... sonlók úgy alkatra, mint ércztartalomra nézve; az arany-ezüst ritkábban.

Ormai, P.: International lessons learned in underground disposal of radioactive waste and their ... litikai módszereinket, megismertük egymás módszereit, la.

These include many branches of natural and earth sciences, engineering, safety analysis, health physics and social sciences. The overall sit ing process ...

retlenek voltak. Tehát nemcsak a felső krétában, a gosaui képződmény ... Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy az egykori tengerparton a mészkő a széle.

ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei ... Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke.

és földtani térképi adatbázisa (a Magyar Állami Földtani Intézet és a Mol Rt. közös ... perimposed processes — they are fractured, full of fluid in-.

éj szaknyugat felé, mindig az eocén fedőjét képezve; és legszebben fel van tárva a Taracz-völgy és.a Luzanski-patak ... Néhány alkalmas helyen, kellő szak.

tárgyával foglalkozott; 2. a Zalatnán felállítandó kőfaragó-iskola részére ... továbbá a szóda csökkenti a talaj kapilláris képességét, nagyon agyagos tala.

tott fúrási és bányászati kutatás földtani teendőit P antó G. végezte. ... vonatkozó alapgondolata ma is változatlanul érvényes. ... mészkőben futottak.

tartalmazó felsö-rupéli homokos-meszes agyag Rádtól É-ra, Püspök szilágy környékén, Őrszentmiklós és Vácrátót között kerül fel színre. Rád É-i szélén, ...

Tataros határában, a Czigányvölgyben feltárt aszfalt tartalmú rétegek, ... ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában már voltak Vingáról és Zsa-.

A típusos magyar lösz általában sokkal világosabb, mint a cseh ... A magyar lösz világosabb árnyalata részben ... Szürke, húmuszos, löszös agyag — A.

Az egyik lelőhely a cáki kőfejtő, ahol a konglomerátum dolomit- és mészkőanyaga mellett kis mennyiség ben gnejszdarabok is találhatók. A gnejsz feltehetően az ...

FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1961. ÉVRŐL. I. A BAKONYHEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZÉNEK FÖLDTANI VIZSGÁLATA ... Ön a mis au point des cartes-échantillons pour les.

A Duna—Tisza közét a Dunavölgy és Hátság tájai alkotják. Ezen belül a Dunavölgyet három területrészre kell ... Dokk. Akad. Nauk SzSzSzR. t. 134. 1.

dolgozók: így a harkányi I. sz. termálkút fúrásban (1866, 37,7 m, 890 1/p, 61,2 C°) ... (A feltárt hévíz összmennyisége 123,5 m3/perc és ebből.

délre, a Kemenczepatak torkolata körül levő riolittufákat is, amelyek pedig határozottan a szarmatarétegek felett fekszenek. Hasonló.

folyóshomok, a kavics vegyes, mogyoró-nagysá gútól ökölnagyságig ; ... Debrecen, 1925. p. 35. ... J a s k ó S á n d o r és dr. M é h e s K á l m á n.

homokkőpadokkal felváltva, éj szak-éj szakkelet felé dűlve. A hegyek a gát vidékén mind alacsonyabb. Tovább a határ felé menve a velki Berty-patak torkolata ...

B aj n d a t, S zá la i-, W e i n, M a j z o n , B a r t k ó jelentései ... R i e b K á r o l y n é kisegítő irodai munkaerőt a Földmívelésügyi Mi.

Az új emeletbeosztás új sztratotípusok és ezeket kiegészítő fácies-sztrato- típusok felállítását követeli meg. A Paratethys Munkabizottság javaslatunkra.

(1. VII. k., Csömöri-út 105. sz.) H alaváts Gyula, a magyar földtani-, ... földtani intézet új épületét puszta-szent-gyöegyi és tetétleni dr. 1)alanyi.

dob jelzésű „DK-i“, r : 25.000-es lap Prügytől Ny-ra eső s a Tiszaluc ... ban 85, legmagasabb része pedig a 200 m magasságú Sasbalom-dombon. 190 m t. sz. f.

27 дек. 1976 г. ... D udko A. — Ónon L.: A betemetődési mélység és a kompakciós víz ... Инженерно-геологическое картирование оркестностей Балатона точно.

húzódik, amitől É-ra vulkáni struktúrák nem ismerhetők ... LESS GY., GULÁCSI Z. 1994: A Pa–8/87 nagyfelbontóképességű ... Global Link, 1. (2) p. 4.

és földtani térképi adatbázisa (a Magyar Állami Földtani Intézet és a Mol Rt. közös projektje). — The bore- hole and map database of hilly areas of Hungary ...

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium. Témavezető: CSONTOS András. Feladat ismertetése: Az obszervatórium állandó felada- ta a mágneses tér variációjának minél ...

úgy volt végezhető, hogy az akna fenekén lévő fúrt lyuk szájára egy ki ... Miként az egész tárnarészt, ezt is tiszta kaolinban haj tották.

sa; a perm—triász határon tapasztalt Cu-dúsulás vizsgálata; ... original iron content could be eliminated within a comparatively short time. It is.

összefoglalása s az ipari földtani szolgálatokkal való szoros együttműködés ... val kapcsolatban megállapítottuk az egyes szennyezéseknek a dolomi.

A mangánérckutatás súlyponti területére Sikabonyi L.-t rendeltük ki, ... egy átbuktatott szinklinálist (ballabérci vonulat) állapíthatunk meg. A Bükk-.

közt levő diatomeás palarétegeknek, amelyeken jelenleg 4 nagyobb sza ... zésüket föl kell azonban tételeznünk, ha szem előtt tartjuk azt a térszín-.

A nagyjából K — Ny irányú feltárás a rétegek csapását követi. Legaljában durva tapintású, középszürke, homokos mészkövet találtunk, mintegy 2—5 m ...

St. Geol. Survey ... tus havában megjelent „Alumínium- és vastelep (vázlatos tájékoztató a remeczi alumínium- és vasércről)u című röpiratában ajánlotta.

A Nagypatak völgyében tehát Nógrádmegyer, Magyargécz, Ka- ... A hegység keleti. szélét l e v a n t e i t ő ü l e d é k e k alkotják,.

A Sabarhegytől Ny-ra, kb. 1 km-re emelkedő Tóti-hegy 347 m magas vulkáni kúpját már változatosabb vulkáni működés : törmelékszórás és.

St. Szaniszló-rend csil. II. o. ... A vastelep közvetlen fekvőjét egy 0-10 m vastag biotitpala szolgáltatja ... L amk, Peeten sp., st. Vutskits szerint (p.

À könyv azonossági száma: 999 — ívek száma: 5 Va Ve (7 3/4 Is) + 4 db ... tufaliszt alakjában, mind pedig önálló padok alakjában jelentkezik a horzsa.

TURCZI G., BALÁZS R.: Beszámoló a Magyar Állami Földtani Intézet 2014. évi tevékenységéről. ... lumkereső alkalmazás, ISO munkalap generálása adatbázis.

Magyarország kőzeteinek ritkaföldfém tartalma”, és a. „6/2012. ... medence-DK, Okány-Ny, Andrásfa, Okány-K, Ságod, Rá- dóckölked. 2. Módszertan.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.