Munkanélküliek küldöttségei a minssztee*eln3knél - nagyKAR

féltik, mikor menteni kell nzt, ami másé, azok bizonyságot tet- ... szempontjából (a töhbi túlzsúfolt pá- 1 ... Zrínyi Irodalmi Kór tagjainak ba-.

Munkanélküliek küldöttségei a minssztee*eln3knél - nagyKAR - összefüggő

féltik, mikor menteni kell nzt, ami másé, azok bizonyságot tet- ... szempontjából (a töhbi túlzsúfolt pá- 1 ... Zrínyi Irodalmi Kór tagjainak ba-.

személyek milyen alkalmazkodási stratégiákat követnek a kutatásunk témájául ... megválaszolása, hogy a kimutatható-e etnikus jelleg a megélhetési stratégiák.

ingyen kap az egyedárust tónál. S z a b ó A n t a l sportüz-. l e t ... Darás NZTE—Haiszer NZTE 6 : 4 ,. 6:4, Cseh NZTE— ... ben az egyik ló ugy hasban|gta,.

Ideal foluego břr borpedni, félni késztet, Inizonyou wiláltede pri, Vista lár jodi mindan vrou ... Kinyilatelolja, hogy bu 1 An trilex i hiboenal.

Belgium és Hollandia egyes védekei el len. Rotterdamtól délre a német ... anlilop-cipó eladó Kinizsi utca 17. -U- ... A niagyarszoidabelyi római és kolla.

teli, amelyei hosszú esztendőkön ke- resztül tilalmak korlátoztak és csak ... kivert, gazdátlan kuvasz. Bizonyára ... Lyka. Károly és. Kosárynt.

Ha pénz nincs, gyűjtést kell indítani. ... korcsmából bazamenl, a pa Iában megint ... hézfíoök éa igazgató életének 49, nzem-.

s. :i 4 ó r a h o r k c z d j d i k és V i d r á i g t a r t. • évt, 2. ii, ... gyermekei, keresni a megváltás cso- ... tama alalt rendkívül Igénybe van.

nya ideién könnyes szemekkel láttuk egész családok kipusztulását. Ma még temetőbe ... arányba állítjuk a két mozgó-színház ado- ... sorsjegy ára öt korona.

Cavalloniné Szalay Ida, Gogl. Mária, Krampatitsné Kosich Ilona, Litvay Endre, Némethné Wrana. Ilona, Ortutayné Lovass Laura, Plánder János, Szalay Dénes.

Ledelmi gremium, & polgári egylet, s egy új életet várunk s elegendő ... molio local, vagy fra kinoni suldgla hogy a macska bordt huzagiak 10; keuziton.

gálják annak lehetőségét, hol, miként lehetne még parkolóhelyeket kialakítani a zöldterület minimális csökkentésével. A zöldterület kontra parkoló ügy ...

krif butala, ulotlo na pow; njohuz irt duvelbunuzuirt inivzetombeni tendőkut ... 2. félsá e gtinomablı. 1, fuerat szines viszonzsebkendő igcu tindm éstartó ...

helyeselni, hogy ez az ellenzék, ha nem ... grafiV cimü folyóiratának jövő évi folya ... karácsonykor fog megjelenni, fiz a könyv.

fotla felkar..nl aaakaak alrj.lt. kik ... ruha Mfaaléai arattailatrai. ... T r o s t l e r J . t U j a b b I r é n y o k a nér:iet.

dzserkor vége, a nővé válás előtti utolsó szakasz lélektanilag is na ... tina-Horváth Gábor 18.30: Városi. Könyvtár, Vaktérkép c. verseskönyv.

p o l y b a n 6 8 halott é s 8 5 1 s o b e s ü l t , ... 8 literes fazék, 1 db mosdóállvány. ... JÓ voll, V. KovA.e« A11114, sok.

A vasúti menetrend és a. ZALAI KÖZLÖNY ... b e l f ö l d i nyaralóhelyre. — Perselyt loptak a mura- kereszturl templomból. ... Belga II. 79-50-7990.

Mert itt a vá, ... Főszereplők: T u r a y Ida, Szilaaay L á s z l ó , Góth S á n d o r , Mihalyfy B é l a ... maradunk, nem nyugszunk, inig min.

meit lesütötte fa annyira elfogult lett, hogy a kérdés amit a megváltóhoz akart intézni a torkára forrt. Csodálta, hogy Jézus glória nélkül jelent meg, ...

vidékén a hiszékeny nép falvait magae fa- ... Bika 6800-7800, kivételesen 8000 ... illetve aayásuok, na^yanylok, oirirünk, sögoro6ak özv. KUrschner Samuné.

Belgium kifejezetten belga poliükát óhajt folytatni s más államok kon- ... cs*udőrőrmcstcrl, majd meg is fenye- ... kollá zsai van megcsinálva, akkor n .gy.

l>est. Majd Erdélybe mentem, meg- látogatni az oltani magvar francis- kánus házakat. Székelyudvarhely, ... A szovjet szabadonbocsájtotta az angol mérnököké?

Porgalmas utcában Q z l s t h a l y l s á g azon- nal átadó. ... erővel, hogy ez a magyar alkotmá- nyos gondolkozástól azóta elválaszt- hatatlan.

2 дек. 2014 г. ... Kará- csonyi vásár és kiálütás ma délelőtt ... hozott javaslatba, a vásártartási sza- ... bíróság I924 lk évi Pk. 5126. számú vég-.

„n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a „szegéayek tápintézete*, a .katonai badastyán egylet* a ... dapest I. a i polgárai estére, az országos magyar.

-. 23 Hírek uémbt, olasz, angol és francié nyelven. - 24 Hírek. •UOAPBST b-. 10-20 Pérsy-Horvátli Rejtse előadá sa. — 10.45 ...

31 авг. 2021 г. ... Gyula utcában, ahol főleg l-ordó- dongát gyártottak. ... Oyőr—Sopron—Ebenturt-I vonal ál- ... feltétellel, hogy Belgium, Olaszor-.

agykanizsa megyei város polgármestere: Dr. Krátky István. Telefon 1. szám. Nagykanizsa megyei város ... Ó R A. ,rany és ezüst EKSZER ó látást adó SZEMÜVEG.

7 нояб. 1997 г. ... nél, s a vállalt feladatait nem teljesítet ... Gimnázium rangját és tekintélyét is jelentik. ... Dédász.-rész.vényeket már eladtuk, a.

Hisjonyzös é« lolvllágoeltas Horviltk fa V » é p í t ő m e s t e r é n é l C ... SchUle-udvarban két szoba kiadói rak ... Az ezred a Vola Javorowánái vívott.

ntetlen levelek i. Útnak el. Kéziratok vissza n ... De azt haliad csak kínom Istene. Midőn iásollu éltem, átkozim. ... angol kötésben 4 frí. Az ösBzeget:.

mQkedVBlÓf iicvél*n kedves szavak ... s z k ö z nagy választékban. IÁJON Testvéreknél. Olcsó áraki ... CHAMBERLAIN külpolitikai bestá-.

s a szép leány szeme könnyez — te sem tudtál itt élni, azért haltál meg oly ... iíibty jl nwsivtin tl A valódi angol ... nem haszna közleményeimnek, melyek.

j egy másik, akkor lohotséges ma nincs. Meg- ... vagy le, hogy igy háfyod magad kéretni, do ... ktaeh, Kmaldini, l.ol vau a rovulver. ralu-lna.1.1,.

Weg.n Ambiu und Vergröiierung dcr Fahrika I.okalitUten filr dia nKrlitié ... lott írásbeli ajánlatukat márczius 21-éig bezárólag a zala-eger-.

5. Lenti járásbellek október 17-én. 6. Szentgotthárdi |árásbeliek október. 22 én. 7. ... ra 31. 4837. Kiadó egy szoba mellikhelylséggel nov.

Felelős szerkeszöö: B a r b a r i t à. L a j o s ... sék a brit sziget biztonságát egy esetleges invázióval szemben. ... kapacftásti m lmok otten is, melyek.

után bejelenti, hogy Pellevicini tegnapi Ije- ... vésünk leend nzt nemcsak a legméltányosabb Amk, do még a legolcsóbb ... szerezz* be l»oisyürUi*l.

beruházást kellene eszközölnie, amellett szá- ... István urnák a táncok betanításáért, a zene- ... Belratások hétköznapokon délelőtt 9 — d é l u t á n .

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.