coki

mgñ: gj †mZz,b`x kvmb,ms‡hvM moK,†mZz cÖvš— myweavw` BZ¨w` (wPÎ bs 2-1)| ... Z¡wiZ DcbxZ nIqvi my‡hvM m„wó n‡e| cÖKí GjvKvq we`¨gvb evqy I kã`lY ...

kapcsolódó keresések

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.